All Movies List
My People, My Homeland

as Qiao Shulin (segment "The Way Back to Hometown")

2020
Sacrifice

as Gao Fulai

2020
Looking Up

as Ma Haowen

2019
Shadow

as Commander Zi Yu / Jing Zhou

2019
Zhang Yimou's "Shadow"

as Himself

2018
The Mermaid

as Liu Xuan

2016
I Belonged to You

as Chen Mo

2016
The Dead End

as Xin Xiaofeng

2015
The Breakup Guru

as Yuangui Mei

2014
The Four 3

as Cold Blooded

2014
The Four 2

as Cold Blooded

2013
Assembly

as Col. Zhao Erdou

2007
Deng Chao Deng Chao

Birthday

1979-02-08

Place of Birth

Nanchang, Jiangxi, China

Biography

AD

WATCH FREE FOR 30 DAYS

All Prime Video
Cancel anytime
Watch Now